Download Song as PPT

Paathirar Neere Yesuve

ghj;jpuu; ePNu ,NaRNt ePu; ghj;jpuNu - 2
ck;ik Nghy; NtW nja;tkpy;iy - 3
ghj;jpuu; ePNu ,NaRNt ePu; ghj;jpuNu - 2

vd;id jUfpNwd; jUfpNwd; ck; fuj;jpy;
vd;id gilf;fpNwd; gilf;fpNwd; ck; ghjj;jpy; - 2

FatNd ck; ifapy; fspkz; ehd;
cilj;J cUthf;FNk vd; rpj;jky;y>
ck; rpj;jk; ehjh jUfpNwd; ck; ifapNy - 2
ck; Nritf;fha; vd;id jUfpNwd;
tide;jpLk; ck; rpj;jk; Nghy; - 2
ck; rpj;jk; nra;jplNt ck; rj;jk; Nfl;blNt - 2

cUthf;FNk.. cUthf;FNk.

vd;id jUfpNwd; jUfpNwd; ck; fuj;jpy;
vd;id gilf;fpNwd; gilf;fpNwd; ck; ghjj;jpy; - 2
cUthf;FNk.. cUthf;FNk.
cUthf;FNk.. cUthf;FNk.

Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae - 2
Ummai pol veru deivamillai - 3
Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae - 2

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil

Kuyavanae Um Kaiyil Kaliman Naan
Udaithu uruvaakkum
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae

Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol
Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol

Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Uruvaakkumae . Uruvaakkumae..

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Uruvaakkumae . Uruvaakkumae..
Uruvaakkumae . Uruvaakkumae..